بازدید استاندار اردبیل و همراهان از موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان

اکبر بهنام جو استاندار اردبیل و یاسر شاهی مدیرکل بنیاد استان اردبیل و همراهان از موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان اردبیل بازدید کردند. به گزارش موسسه ایثار اردبیل، در گرامی داشت سالروز میلاد حضرت ابوالفضل عباس (ع)  و روز جانباز استاندار اردبیل و همراهان بیستم فروردین ماه ۹۸ با بازدید از موسسه فرهنگی […]