موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان اردبیل با تبریک آغاز سال ۱۳۹۸ در سال جدید که که به فرموده مقام معظم رهبری مزین به نام سال رونق تولید شد به امید خداوند متعال با قدرت تمام افتخار دارد بار دیگر در خدمت جامعه ایثارگری و هموطنان عزیر باشد.