مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی موسسه فرهنگی، ورزشی وتوانبخشی ایثار استان اردبیل (نوبت اول)

 ۱- نام و نشانی مزایده گزار : موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان اردبیل به نشانی : ضلع غربی پارک تفریحی شورابیل ، جنب بیمارستان شهید پاریاب ۲-نوع، کیفیت خدمات (موضوع مزایده) : برون سپاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی ایثار شامل استخر و سالن چند منظوره  و سالن بدنسازی ایثار به نشانی : […]